Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Μ.Ε.


Πρόεδρος:

Νικόλαος Μιχαηλίδης,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

nmichail@eng.auth.gr

Αντιπρόεδρος :

Ηλίας Χοντζόπουλος,

Prime Laser Tech

ehontzopoulos@primelasertech.gr

Γραμματέας:

Απόστολος Χάμος,

Πανεπιστήμιο Πατρών

hamosa@mech.upatras.gr

Ταμίας:

Πανδώρα Ψυλλάκη,

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

psyllaki@uniwa.gr

Μέλος:

Ελένη Καμούτση,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ekamoutsi@mie.uth.gr

Πρώην Προεδροι:

Άννα Ζερβάκη (2011-2016)

azerv@uth.gr

Σπύρος Παντελάκης (2008-2011)

pantelak@mech.upatras.gr

Γεώργιος Παπαδημητρίου (2004-2007)

gpapadimitriou@metal.ntua.gr

Γρηγόρης Χαιδεμενόπουλος (2000-2003)

hgreg@mie.uth.gr