5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών

20-22 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα, Βόλος

Αντικείμενο Συνεδρίου

 • Φυσική μεταλλουργία
 • Σιδηρούχα και μη σιδηρούχα κράματα
 • Σύνθετα υλικά με μεταλλική μήτρα
 • Θερμικές κατεργασίες
 • Επιφανειακές κατεργασίες
 • Χύτευση
 • Κονιομεταλλουργία
 • Μη συμβατικές κατεργασίες μετάλλων
 • Συγκολλήσεις
 • Οξείδωση, διάβρωση και προστασία
 • Προσομοίωση και μοντελοποίηση στα μεταλλικά υλικά
 • Ανακύκλωση, ενέργεια και περιβάλλον

Πρόεδροι Συνεδρίου

Προεδρείο: Γ. Χαϊδεμενόπουλος, Π.Θ.

Α. Ζερβάκη, Ε.Μ.Ε., Π.Θ.

Μέλη: Ε. Καμούτση, Π.Θ.

Π. Σαράφογλου, Π.Θ.

Ν. Χασιώτης, Π.Θ.

Ι. Λυχναρόπουλος, Π.Θ.

Α. Χάμος, Π.Π., Ε.Μ.Ε.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Δρ. Άννα Ζερβάκη

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εργαστήριο Υλικών

Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος

Τηλ.: 2421074034, e-mail:azerv@uth.gr

Γραμματεία Συνεδρίου:

Παππά Ελεάνα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εργαστήριο Υλικών

Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος

Τηλ.: 2421074061, e-mail:epappa@uth.gr

Διοργανωτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ


Συνδρομή Συνεδρίου

Το ποσό εγγραφής ανέρχεται σε 200,00€ και καλύπτει τη συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου, τον τόμο των πρακτικών και τη συμμετοχή στη δεξίωση του συνεδρίου.

Το αντίστοιχο ποσό για τα ενημερωμένα μέλη της ΕΜΕ είναι 150,00€, ενώ για τους φοιτητές και τους συνοδούς το ποσό είναι 50,00€.