2ος Εθνικός Διαγωνισμός Διπλωματικής / Μεταπτυχιακής Εργασίας (Master Thesis Award) στον τομέα της Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών (Materials Science and Engineering)

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων Υλικών (5-ετούς φοίτησης) ή στους κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον τομέα της Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών (Materials Science and Engineering).