Παράταση της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων για το 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών

Ημερομηνία συνεδρίου: 16 Απριλίου 2019

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιλήψεων μέχρι την 17η Μαΐου 2019.