3ος Εθνικός Διαγωνισμός Διπλωματικής/Μεταπτυχιακής Εργασίας στον τομέα της Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών

Ημερομηνία συνεδρίου: 02 Νοεμβρίου 2020

3ος Εθνικός Διαγωνισμός Διπλωματικής / Μεταπτυχιακής Εργασίας (Master Thesis Award) στον τομέα της Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών (Materials Science and Engineering)

 

Στόχος

Η ανάδειξη της καλύτερης Διπλωματικής / Μεταπτυχιακής Εργασίας στον τομέα της Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών.

Απευθύνεται

Σε απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων Υλικών (5-ετούς φοίτησης) ή στους κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον τομέα της Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών (Materials Science and Engineering).

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Νοέμβρίου 2019