6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών

Ημερομηνία συνεδρίου: 07 Δεκεμβρίου 2016

Παρακαλούνται όσοι σύνεδροι του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μεταλλικών Υλικών, επιθυμούν να υποβάλουν τα άρθρα των παρουσιάσεων τους (στα αγγλικά) για δημοσίευση σε ένα από τα 3 περιοδικά που ακολουθούν να τα στείλουν στον:

 

Editor-in-Chief JNAT, MSERJ, JEERT

VERIZONA PUBLISHING Ltd

Prof. Sofoklis Makridis:

+447902556539, +306944573831, smakridis@upatras.gr

 

Σημειώνοντας σε ποιο από τα τρία περιοδικά επιθυμούν να γίνει η υποβολή:

 

http://verizonaonlinepublishing.com/MaterialscienceAndEngineering.aspx

http://verizonaonlinepublishing.com/NanosciencewithAdvancedTechnology.aspx

http://verizonaonlinepublishing.com/JournalofEnergyandEnvironmentalResearchandTechnology.aspx

 

Τα άρθρα θα πρέπει να είναι διαμορφωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κάθε περιοδικού.

 

Επί αποδοχής των άρθρων, θα υπάρξει ένα κόστος μειωμένο ειδικά για τους συνέδρους του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μεταλλικών Υλικών, στα 125 ευρώ ανά αποδεκτό άρθρο. To 2ο ή 3ο άρθρο της ίδιας επιστημονικής ομάδας θα χρεωθεί 60 ευρώ ανά άρθρο.

Τα ανωτέρω περιοδικά είναι στο index του google scholar και υπό αξιολόγηση στο scopus.

 

Η υποβολή των άρθρων θα πρέπει να γίνει στο διάστημα 19/12/2016 - 20/1/2016.

 

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου

 

Αγγελική Λεκάτου

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων