Εθνικός Διαγωνισμός Διπλωματικής - Μεταπτυχιακής Εργασίας στον τομέα της Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών


1ος Εθνικός Διαγωνισμός Διπλωματικής - Μεταπτυχιακής Εργασίας στον τομέα της Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών

Στόχος είναι η ανάδειξη της καλύτερης Διπλωματικής -Μεταπτυχιακής Εργασίας προς εκπροσώπηση της χώρας στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο διαγωνισμό.


Διαβάστε περισσότερα»


2ος Εθνικός Διαγωνισμός Διπλωματικής / Μεταπτυχιακής Εργασίας (Master Thesis Award) στον τομέα της Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών (Materials Science and Engineering)

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων Υλικών (5-ετούς φοίτησης) ή στους κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον τομέα της Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών (Materials Science and Engineering).


Διαβάστε περισσότερα»