Εθνικός Διαγωνισμός Διπλωματικής - Μεταπτυχιακής Εργασίας στον τομέα της Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών


1ος Εθνικός Διαγωνισμός Διπλωματικής - Μεταπτυχιακής Εργασίας στον τομέα της Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών

Στόχος είναι η ανάδειξη της καλύτερης Διπλωματικής -Μεταπτυχιακής Εργασίας προς εκπροσώπηση της χώρας στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο διαγωνισμό.


Διαβάστε περισσότερα»