HMS

HMS history

Η Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρεία (ΕΜΕ) αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 2000

Ιδρυτικό και στόχος

 • Η Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρεία (ΕΜΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2000 με πρωτοβουλία του Καθ. Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), ο οποίος διετέλεσε πρώτος Πρόεδρός του (2002-2003).
 • Κύριος στόχος: Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου φόρουμ για συζήτηση, ανταλλαγή ιδεών και συνεργασία μεταξύ ατόμων και οργανισμών στην Ελλάδα που ασχολούνται επιστημονικά ή/και επαγγελματικά με μεταλλικά υλικά.

Αρχική Υποστήριξη και Ίδρυση

 • Η επιτυχής υλοποίηση ανταγωνιστικής πρότασης το 2000, που εκπονήθηκε από την Δρ. Α. Γ. Λεκάτου και υπό τη διαχείριση του Δρ. Α. Τζαμτζή (MIRTEC S.A.), εξασφάλισε την αρχική οικονομική στήριξη από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • Οι πρώτοι συμμετέχοντες ήταν:
  • Ακαδημαϊκή/Ερευνητική Κοινότητα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας-Ελλάς (FORTHNET/LIC).
  • Βιομηχανική Κοινότητα: SIDENOR, SIELMAN, GMC, METKA, FITCO, EXALCO, ΒΜΤΕ, ΚΟΝΤΙ, Σωληνουργεία Κορίνθου και οι Ενώσεις Ελληνικών Χυτηρίων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Μεταλλουργίας.

Νομική Διαμόρφωση και Ανάπτυξη

 • Εναρκτήρια Γενική Συνέλευση στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
 • Το καταστατικό εγκρίθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Βόλου, αποκτήθηκε ΑΦΜ και μέχρι το τέλος του 2001 εγγράφηκαν πάνω από 100 ενεργά μέλη.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Διοργανώνει το Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών (Διεθνές από το 2022) κάθε τρία χρόνια σε διάφορες ελληνικές πόλεις, που φιλοξενείται από τοπικά Πανεπιστημιακά Εργαστήρια.
 • Οι τόμοι των Πρακτικών του Συνεδρίου εκδίδονται από γνωστούς Ελληνικούς Εκδοτικούς Οίκους.
 • Το συνέδριο δίνει έμφαση στην ενθάρρυνση νέων Ελλήνων επιστημόνων να παρουσιάσουν την έρευνά τους.
 • Ανάμεσα σε συνέδρια πραγματοποιούνται θεματικά εργαστήρια για την ενίσχυση της σύνδεσης των μελών και την προσέλκυση νέων επιστημόνων.

Ευρωπαϊκή συμμετοχή

 • Εντάχθηκε στην Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Εταιρειών Υλικών (FEMS) το 2008 υπό την προεδρία του Καθ. Σπ. Παντελάκης (Πανεπιστήμιο Πατρών).
 • Αντιπρόεδρος της FEMS (2020-2021) και Πρόεδρος (2022-2023) εξελέγη η καθ. Α. Ζερβάκη (σήμερα στο ΕΜΠ), μέλος του ΔΣ της FEMS από το 2012 έως το 2019. Ο Καθ. Ν. Μιχαηλίδης υπηρετεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της FEMS από το 2020.
 • Διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο & Έκθεση Προηγμένων Υλικών (EUROMAT 2017) στη Θεσσαλονίκη, προσελκύοντας πάνω από 2500 συμμετέχοντες από 65 χώρες (κατά την προεδρία (2017-2019) του Καθ. Ν. Μιχαηλίδη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Ετήσιος Διαγωνισμός και Βραβεία

 • Από το 2017, h EME διοργανώνει ετήσιο διαγωνισμό για το καλύτερο Δίπλωμα και MSc. Πτυχιακή εργασία σε ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα.
 • Παρέχονται κονδύλια στους βραβευμένους νέους επιστήμονες για να παρουσιάσουν την εργασία τους σε συνέδρια EUROMAT ή Junior EUROMAT.

Συνεχείς Προσπάθειες

 • Η EME εργάζεται συνεχώς για την επίτευξη των ιδρυτικών της στόχων και επεκτείνεται σε νέους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.
 • Η επιτυχία βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των μελών και στη συμπερίληψη νέων επιστημόνων, μηχανικών και φοιτητών.

Η Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρεία (ΕΜΕ) αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 2000 με πρωτοβουλία του Δρ. Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος διετέλεσε και πρώτος Πρόεδρος του Εκτελεστικού του Συμβουλίου, την περίοδο 2000-2004. Την πρωτοβουλία αυτή έχει αγκαλιάσει ολόκληρη η ελληνική ακαδημαϊκή και βιομηχανική κοινότητα που δραστηριοποιείται στον χώρο των μεταλλικών υλικών. Βασικός στόχος της ίδρυσης του HMS ήταν και παραμένει η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου φόρουμ συζήτησης, ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας μεταξύ ατόμων και οργανισμών στην Ελλάδα, που ασχολούνται επιστημονικά ή/και επαγγελματικά με μεταλλικά υλικά.

Στην αρχή του, η ΕΜΕ υποστηρίχθηκε οικονομικά από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω της θετικής αξιολόγησης, χρηματοδότησης και επιτυχούς υλοποίησης σχετικής ανταγωνιστικής πρότασης, που εκπονήθηκε με τη σημαντική συμβολή της Δρ. Α. Λεκάτου, στο πλαίσιο του «Ανθρώπινα δίκτυα για τη διάδοση της ερευνητικής και τεχνολογικής γνώσης». Το έργο συντόνισε η MIRTEC S.A. με τον Γενικό Διευθυντή Δρ. Α. Τζαμτζή να υπηρετεί ως Project Manager και συμπεριέλαβε ως ενεργούς συμμετέχοντες:

 • Από την ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα: το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας-Ελλάς (FORTHNET/LIC).
 • Από τη βιομηχανική κοινότητα: οι εταιρείες SIDENOR, SIELMAN, GMC, METKA, FITCO, EXALCO, ΒΜΤΕ, ΚΟΝΤΙ, Σωληνουργεία Κορίνθου, καθώς και οι Ενώσεις Ελληνικών Χυτηρίων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Μεταλλουργίας.

Στις αρχές του 2000 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια Γενική Συνέλευση της ΕΜΕ που είχε ως στόχο την ίδρυσή του ως νομικού προσώπου με την παρουσία και την έγκριση των απαραίτητων μελών. Ακολούθησε η σύνταξη του καταστατικού του και η κατάθεσή του στο Επαρχιακό Δικαστήριο Βόλου. Λίγο αργότερα, η ΕΜΕ απέκτησε ΑΦΜ, δημιούργησε τη δική της ιστοσελίδα και μέχρι το τέλος του 2001 είχε καταφέρει να εγγράψει περισσότερα από 100 ενεργά μέλη.

Ανάμεσα στις κύριες δραστηριότητες του HMS είναι η διοργάνωση του Πανελληνίου Συνεδρίου Μεταλλικών Υλικών, που πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια σε διαφορετική ελληνική πόλη και φιλοξενείται από το τοπικό Πανεπιστημιακό Εργαστήριο στον τομέα των Υλικών. Το πλήρες κείμενο των επιστημονικών εργασιών που παρουσιάστηκαν στα Συνέδρια έχει συμπεριληφθεί στους τόμους Πρακτικά Συνεδρίων που εκδόθηκαν από καταξιωμένους Ελληνικούς Εκδοτικούς Οίκους. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδρίων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση νέων Ελλήνων επιστημόνων να παρουσιάσουν δημόσια τις ερευνητικές τους προσπάθειες και να τις υπερασπιστούν υπό τον έλεγχο και την κριτική Ελλήνων ακαδημαϊκών και επαγγελματιών, διεθνώς διακεκριμένων στον τομέα των μεταλλικών υλικών. Η υλοποίηση αυτών των συνεδρίων χρηματοδοτείται μέσω των συνδρομών του HMS και των τελών εγγραφής του συνεδρίου, καθώς και, σε μεγάλο βαθμό, από χορηγίες από σχετικές ελληνικές εταιρείες/βιομηχανίες που υποστηρίζουν συστηματικά τις δραστηριότητες της ΕΜΕ. Τακτικά, ανάμεσα σε δύο διαδοχικά Πανελλήνια Συνέδρια, πραγματοποιούνται θεματικά εργαστήρια σε διάφορες ελληνικές πόλεις, με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης των μελών της ΕΜΕ, την προσέλκυση νέων επιστημόνων για ένταξη στην ΕΜΕ και ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητές της, καθώς και την προετοιμασία της επιτυχημένης διοργάνωσης. του προσεχούς Συνεδρίου.

Το 2008, υπό την Προεδρία του Δρ. Σπ. Παντελάκης, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, η ΕΜΕ ύψωσε τα φτερά της προς τον ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο της Επιστήμης και της Μηχανικής Υλικών, εντάσσοντας την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Εταιρειών Υλικών (FEMS). Το 2015-2019, η Δρ. Α. Ζερβάκη, –Πρόεδρος της ΕΜΕ για δύο υπηρεσίες (2011-2016)– εξελέγη μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της FEMS. Οι προσπάθειες προβολής του HMS επιβραβεύτηκαν το 2015, όταν η Εταιρεία μας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επιστήμης και Τεχνολογίας Συμπυκνωμένης Υλικής (HSSTCM) ανέλαβαν τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου & Έκθεσης Προηγμένων Υλικών, μέσω διαγωνισμού μεταξύ προτάσεων από άλλες συναδέλφους Ευρωπαϊκές Εταιρείες. Η EUROMAT 2017 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη επί προεδρίας (2017-2019) του Δρ Νικολάου Μιχαηλίδη, Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτό το ορόσημο στην ιστορία της Εταιρείας μας προσέλκυσε περισσότερους από 2500 συμμετέχοντες από 65 χώρες και αναγνωρίστηκε ως ένα από τα πολυπληθέστερα και επιτυχημένα συνέδρια της FEMS. Την επιτυχία αυτή ακολούθησε μια άλλη διάκριση για την ΕΜΕ: η εκλογή της Δρ. Α. Ζερβάκη ως Αντιπροέδρου της FEMS για την περίοδο 2020-2021.

Από το 2017, η ΕΜΕ διοργανώνει ετησίως έναν διαγωνισμό/επιλογή/βραβείο για την καλύτερη Διπλωματική Εργασία που πραγματοποιείται σε ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και χρηματοδοτεί τον βραβευμένο νέο επιστήμονα για να παρουσιάσει αυτή την εργασία στα Συνέδρια EUROMAT ή Junior EUROMAT συμβάλλοντας στη διεθνή εμπειρία και προβολή.

Οι προσπάθειες της ΕΜΕ για την επίτευξη των ιδρυτικών του στόχων και την επέκτασή τους σε νέους τομείς, όπως επιβάλλονται από τη συνεχή πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, είναι συνεχείς και ασήμαντες. Ωστόσο, μπορούν να υλοποιηθούν με επιτυχία μόνο μέσω της ενεργού συμμετοχής κάθε μέλους και του εμπλουτισμού της ΕΜΕ με νέους επιστήμονες, μηχανικούς και φοιτητές που ασχολούνται με τον κλάδο.