Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Ε.Μ.Ε.

Η Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρία (Ε.Μ.Ε.) ιδρύθηκε με σκοπό την προώθηση της επιστήμης και τεχνολογίας των μεταλλικών υλικών και της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών, επιστημόνων, ερευνητών, μηχανικών και στελεχών της βιομηχανίας που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μεταλλικών υλικών. H δραστηριότητα της Ε.Μ.Ε. έχει ως στόχο τη συγκέντρωση, διάχυση και ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών μεταξύ των μελών της και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στο χώρο της μεταλλουργικής επιστήμης, τη συμβολή στη βελτίωση της εκπαίδευσης στα μεταλλικά υλικά και την υποστήριξη προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για την προώθηση της επιστήμης των μεταλλικών υλικών στη χώρα μας και στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, γενικότερα. Επίσης η ΕΜΕ στοχεύει στη συνεργασία και αντιπροσώπευση της ελληνικής επιστημονικής και τεχνολογικής κοινότητας που δραστηριοποιείται στο χώρο των μεταλλικών υλικών σε άλλους αντίστοιχους συλλόγους και επιστημονικές οργανώσεις του εξωτερικού.

Για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών η ΕΜΕ οργανώνει ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις καθώς και το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ανά τριετία και εκδίδει το τριμηνιαίο ενημερωτικό Δελτίο που αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα μέλη και τους φίλους της Ε.Μ.Ε.